Giỏ hàng

Hướng dẫn chuyển ảnh khắc máy laser

Bạn có một ảnh màu và muốn chuyển thành file có thể khắc được trên máy khắc laser, CNC3DS xin giới thiệu một phần mềm miễn phí Photo Pos Pro có thể chuyển nhanh và đẹp, không đòi hỏi kinh nghiệm nhiều.

Nhấn vào đây để tải phần mềm

B1 : Mở ảnh cần chuyển - (Click on File -> Open menu or Ctrl+O)

B2 : Click Adjustments -> Grayscale menu to convert the photo to gray scale photo 

B3 : Chọn Clone Layer ( nút có dấu cộng ) từ menu bên phải và chọn layer trên cùng

B4: Chọn Adjustments -> Negative cho layer vừa chọn

B5: Chọn blend mode to Dodge cho layer

B6: Chọn Blur -> Gaussian Blur , set level khoảng 50

Kết quả : 

 

Bài viết liên quan

Gọi Ngay:Hot line
0904.132.679