Giỏ hàng
Động cơ servo ASM98AC + ASD16A-C
Thương hiệu: Khác
0₫

 

VEXTA Oriental ASD16D-C ASD16D-S ASD16A-C ASD16A-S 

0₫
Số lượng

 

 

Tham khảo thêm các model của Vexta Oriental

VEXTA ORIENTAL DRIVER Orient Stepper Driver  Orient Brushless Driver
FBLD120AW FBLD120CW FBLD120SW FBLD20A FBLD20C FBLD40A
FBLD20C FBLD40A FBLD40C FBLD75AW FBLD75A RKD-514D RKD507D
RKD507D
RKD507 C RKD514L-A RKD514L-C RKD514LM-A RKD514LM-C
RKD514LM-A RKD514LM-C
DX010AM DX010AMD DX010S DX010SM DX010SMD
DX05A DX05AD DX220AM DX220 DX220A
DX05A-9
DX05S DX05SD DX220
DXAD DX220AM-9 DX220AMD DX220AMD-25
DX220AMD-9 DX220S DX220S-25 DX220S-9
DX220SD DX220SD-25 DX220SD-9 DX220SM
DX220SM-25 DX220SM-9 DX220SMD DX220SMD-25
DX220SMD-9 DX240S DX240S-25 DX240S-9 DX240SD
DX240SD-25 DX240SD-9 DX240SM DX240SM-25
DX240SM-9 DX240SMD DX240SMD-25 DX240SMD-9
DX475S DX475S-25 DX475S-9 DX475SD
DX475SD-25 DX475SD-9
DXSMSD -9 DX475SMD DX475SMD-25 DX475SMD-9
DX6100S DX6100SD DX6100SM DX6100SMD
DX6150S DX6150SD DX6150SM DX6150SMD
DXDL005-A DXDL005-S DXDL010-A DXDL010-S
DXDL020-A DXDL-150-DX-
D020-S DXDV005-S
DXDV010-A DXDV010-S DXDV020-A DXDV020-S
DXDV040-S DXDV075-S DXDV100-S DXDV150-S
DXGS020-09 DXGS020-25 DXGS040-09
DXGS040-25 DXGS075-09 DXGS075-25
DXMS0005-FB DXMS0005- FBM DXMS0010-AB
BXD120A-A BXD120A-C BXD200A- A BXD200A-C BXD30A-A BXD30A-C BX series
BXD30A-A BXD30A-C BXD400A-S BXD400B-S BXD60A-A BXD60A-C
BXD60A-A BXD60A-C
UDK5107, UDK5107, UDK5107 UDK5114NR
UDK5107NA, UDK5107NA, UDK5107NA
UDK5114, UDK5114, UDK5114
UDK5114N, UDK5114N, UDK5114N
UDK5114NA, UDK5114NA, UDK5114NA
UDK5114NW2, UDK5114NW2, UDK5114NW2
UDK5114NW2M, UDK5114NW2M, UDK5114NW2M
UDK5114NW2M, UDK5114NW2M, UDK5114NW2M
UDK5128, UDK5128, UDK5128
UDK5128N, UDK5128N, UDK5128N
UDK5128NA, UDK5128NA, UDK5128NA
UDK5128N-M-G1, UDK5128N-M-G1, UDK5128N-M-G1
UDK5128NW2, UDK5128NW2, UDK5128NW2
UDK5128NW2M, UDK5128NW2M, UDK5128NW2M
M-UDK5128NW2, UDK5128NW2-M, M-UDK5128NW2
UDK5128NWA4, UDK5128NWA4, UDK5128NWA4
UDK5128NWA4, UDK5128NWA4, UDK5128NWA4
UDK5214, UDK5214, UDK5214
UDK5107NW2 UDK5107NW2 UDK5114NW2 UDK5114NW2-M-M-M UDK5128NW2 UDK5128NW2
UDK5128NW2 UDK5128NW2-M UDK5214NW UDK5214NW -M 
UDK5214NW, UDK5214NW, UDK5214NW
UDK5214NW2, UDK5214NW2, UDK5214NW2
ASD12A-C ASD13A-A ASD13A-AP ASD13C-A ASD16A-C ASD24A-A
ASD12A-C ASD12A-SSD
ASD12C-C ASD12C-S ASD13A-A ASD13B-A ASD13C-A ASD16A-C
ASD13C-A ASD16A-C ASD16A-S ASD16B-C ASD16B-S ASD16C-C
ASD16B-S ASD16C-C ASD16C-S ASD16D-C S ASD20A-C
ASD16D-S ASD20A-C ASD20A-S ASD24A-A ASD24B-A ASD24C-A
ASD24B-A ASD24C-A ASD30A-A ASD30B-A ASD30C-A ASD30D-A
AID30B-A2 AID75A-A2 AID150A-A2 AID60A-A2 AID25A-A2 AID60A-A2
AID30A-A2 C AID150A-C
AID60A-C AID40A-C AID30A-C AID100A-C
ASD30C-A ASD30D-A ASD30E-A AID150A-A2
VEXTA Eastern ORIENTAL ASD10A-K
VEXTA Eastern ORIENTAL ASD12A-C
VEXTA Eastern ORIENTAL ASD13A-A
V13 -AP
VEXTA ASD13C-A Oriental ORIENTAL
VEXTA ASD16A-C Oriental ORIENTAL
VEXTA ASD24A-A Oriental ORIENTAL
VEXTA ASD24C-A Oriental ORIENTAL
VEXTA ASD30A-A Oriental ORIENTAL
VEXTA AID30A-A2 Oriental ORIENTAL
VEXTA AID30B-A2 Oriental ORIENTAL
VEXTA Oriental ORIENTAL AID75A-A2
VEXTA Oriental Oriental AID150A-C
VEXTA Oriental ORIENTAL BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER K0197-D
VEXTA Oriental ORIENTAL K0328-DB
VEXTA Oriental ORIENTAL K0084-D
VEXTA Oriental ORIENTAL K0037-D
VEXTA Oriental ORIENTAL BLD1524-F BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER
VEXTA Oriental ORLDAL BLD15A-F
VEXTAOR
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD30A-A
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD30A-C
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD60A-C
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD60A-A
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD120A-A
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD120A-C
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD200A-C
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD200A-A
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD400B-S
VEXTA Oriental ORIENTAL CSD5707A
VEXTA Oriental ORIENTAL CSD5814N-P Stepper motor driver
VEXTA Oriental ORIENTAL 5-PHASE DRIVER CSD5807N
VEXTA Oriental ORIENTAL CSD5814VN
VEXTA Oriental Oriental SD5128-A1
VEXTA Oriental Oriental CSD5714B
VEXTA Oriental Oriental DFC1507 XR4AE27009
VEXTA Oriental ORIENTAL DFC1514
VEXTA Oriental Oriental HBLD10K
VEXTA Oriental ORIENTAL EZMC361
VEXTA Oriental Oriental EMP402 DC24V / 0.45A
VEXTIMO
Oriental Control
VEXTA Oriental ORIENTAL PULSE GENERATOR XG6100S controller
VEXTA Oriental ORIENTAL PULSE GENERATOR SG6100S controller
VEXTA Oriental ORIENTAL PULSE GENERATOR SG7100S controller
VEXTA DP6100S1 Oriental ORIENTAL
VEXTA the PULSE GENERATOR SC8800E Oriental ORIENTAL
VEXTA UG678K the PULSE GENERATOR Oriental ORIENTAL
VEXTA SPG8800E Oriental ORIENTAL
VEXTA Oriental ORIENTAL FXED100A-C
VEXTA Oriental Oriental FXED100A-A
VEXTA Oriental Oriental EKS4009
VEXTA Oriental ORIENTAL 2-the PHASE the DRIVER the OSD-304U
VEXTA Oriental ORIENTAL UD514
VEXTA Oriental ORIENTAL UD2140
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5107N
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5107N
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5107NW2
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5128N-M-Gl 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5128NA
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5114N
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114N
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114N-M
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5128N
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5128NW2
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5128NW2-M
VEXTA Oriental ORIENTAL DFU1514W
VEXTA Oriental ORIENTAL PKD514L-C
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114NW2
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114NW2-M
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5214NW-M
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114NW2 -A4
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5114N-A3
VEXTA Oriental Oriental UDX5114NA
VEXTA Oriental Oriental UDX5107-A2
VEXTA Oriental Oriental UDX5107-A3
VEXTA Oriental Oriental UDX5107-A5
VEXTA Oriental Oriental UDX5114-A6
VEXTA Oriental Oriental UDX5107-G2-2
VEXTA Oriental
Oriental RKD507-A
VEXTA ORIENTAL LDK114-M
VEXTA East ORIENTAL UDX5107 5-PHASE
VEXTA East ORIENTAL UDX5128 5-PHASE
VEXTA East ORIENTAL UDX5114 5-PHASE
VEXTA East ORIENTAL UDX5150 5-PHASE
VEXTA East ORIENTAL RKD514L-C
VEXTA East ORIENTAL RKD514H-A
VEXTAOR
VEXTA Oriental ORIENTAL RKD514HM-A
VEXTA Oriental ORIENTAL MSP-1W
VEXTA Oriental ORIENTAL MSP 101 SPEED CONTROLLER MSP101
VEXTA Oriental ORIENTAL SPEED CONTROLLER MSP302N MSP 302N
VEXTA Oriental ORIENTAL SS301N SPEED CONTROLLER SS301N
VEXTA Oriental ORIENTAL KBLD30-A
VEXTA Oriental ORIENTAL K0037-M
VEXTA Oriental ORIENTAL K0295-D
VEXTA Oriental ORIENTAL K0295-D
VEXTA Oriental ORIENTAL K0288-D
VEXTA Oriental ORIENTAL K0287-D
VEXTA Oriental ORIENTAL K0294-D
VEXTA K0101-D Oriental ORIENTAL
VEXTA FBLD20C Oriental ORIENTAL
VEXTA FBLD20A Oriental ORIENTAL
VEXTA FBLD40A Oriental ORIENTAL
VEXTA FBLD40C Oriental ORIENTAL
VEXTA FBLD75C Oriental ORIENTAL
VEXTA FBLD75AW Oriental ORIENTAL
VEXTA FBLD75CW Oriental ORIENTAL
VEXTA B1583-07120KBL Oriental ORIENTAL
VEXTA FBLD120C Oriental ORIENTAL
VEXTA FBLD120CW Oriental ORIENTAL
VEXTA Oriental ORIENTAL KBLD120-A
VEXTA Oriental ORIENTAL KBLD120-C
VEXTA Oriental ORIENTAL KBLD180-C
VEXTA Oriental KBLD180-A
VEXTA Oriental KBLD400-CM
VEXTA Oriental ORIENTAL KXPD60-CBZ
VEXTA Oriental ORIENTAL KXPD120-CBZ
VEXTA Oriental KXSD150-ALZ
VEXTA Oriental
Oriental FSP180-1
VEXTA Oriental Oriental FSP180-2
VEXTA Oriental Oriental ORIENTAL FSP200-2
VEXTA East ORIENTAL FSP200-3
VEXTA East ORIENTAL PMD07U
VEXTA East ORIENTAL LDK114W
VEXTA East ORIENTAL Motor speed controller DSP502M SPEED CONTROLLER

VEXTA stepper motor  ORIENTAL stepper motor MOTOR Oriental brushless motor
VEXTA Oriental ORIENTAL PH266-01 6VDC / 1.2A
VEXTA Oriental ORIENTAL PH266-01-C134 6V / 1.2A
VEXTA Oriental ORIENTAL PH268-21 5.4VDC / 1.5A_
VEXTA Oriental ORIENTAL PH265M-31 6VDC / 0.85A
VEXTA East ORIENTAL PH265-02 12VDC / 0.42A
VEXTA East ORIENTAL PK268-E2.1A 2AA / 2.25R
VEXTA East ORIENTAL PH2610-E2.9 DC2.9A / 1.16R
VEXTA East ORIENTAL PH544-NA 0.75A
VEXTA East ORIENTAL PH544-NB 0.75A
VEXTA East ORIENTAL PH554-NA
VEXTA East ORIENTAL PH544-B2
VEXTA East ORIENTAL PH533-NA-C5
VEXTA East ORIENTAL PK545-NAC-C29
VEXTA East ORIENTAL PK545-NBC-C25 TOYO TRD-3A1024 -2610
VEXTA ORIENTAL PH569-NAA
VEXTA ORIENTAL PH569-B 1.4A / 2.3R
VEXTA Oriental ORIENTAL PH566-A 0.75A / 4R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH566-A 0.75A / 8R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH566-B
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH566G-A-A25 GEAR HEAD UGK7.2K-2
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH566H-B2
VEXTA Oriental ORIENTAL PH569-A 3.14VDC / 1.4A
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH569-B 1.4VDC / 4.6R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH569H-B DC2.8A / 1R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH569-AM 1.4VDC / 4.6R
VEXTA Oriental ORIENTAL PH569M-NBA 1.4VDC / 2.3R
VEXTA Oriental ORIENTAL PH569M-NAA DC 1.4A / 2.3R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH596TG07-A DC1.4A / 3.4R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPX534M-A
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH596-B 1.4A / 3.4R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH596-A
VEXTA Oriental Oriental UPH599H-B 2.8A / 1R
VEXTA Oriental Oriental UPH5913-A 1.4VDC / 8R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH5913H-B DC 2.8A / 2R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH5913H-A
VEXTA Oriental ORIENTAL PH5913H-NAA DC2.8A / 1R
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM98AC DC3.41V / 1.1A
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM46AA 3.42VDC / 0.9A
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM66MA 2.69VDC / 1.7A
VEXTA Oriental Oriental ASM66AA DC 2.69V / 1.7A
VEXTA Oriental Oriental ASM66AC 5.06VDC / 0.8A
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM911AC 3.82V / 1.4A

Tham khảo thêm nhiều loại động cơ servo 

Thanh toán và giao nhận

Quý khách ở xa có thể thực hiện thanh toán theo các hình thức sau :
I. Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng :
Chủ tài khoản LÊ ANH THÁI
9999.123.679 ngân hàng TECHCOMBANK CN Thái Bình
8.9999.123.679 ngân hàng MB CN Thái Bình
II. Thanh toán COD
Tùy theo từng mặt hàng , chúng tôi sẽ thực hiện việc thanh toán theo hình thức COD - gửi hàng giao tiền tức là giao hàng tới nhà quý khách , quý khách có thể mở kiểm tra hàng , nếu đúng thì quý khách mới thanh toán , nếu không đúng quý khách gửi lại hàng cho chúng tôi mà không mất bất kì chi phí nào.
III. Giao nhận
- Nếu ở gần quý khách có thể đến văn phòng công ty tại số 53 Lê Lợi , Thái Bình hoặc nhà máy sản xuất tại lô B1 đường Bùi Quang Dũng , Phường Tiền Phong để xem hàng và thanh toán trực tiếp
- Nếu quý khách ở xa chúng tôi sẽ chuyển hàng theo đường bộ hoặc chuyển phát nhanh tới tận nhà quý khách
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
GIAO HÀNG NHANH
HỖ TRỢ KĨ THUẬT

Bài viết liên quan

Gọi Ngay:Hot line
0904.132.679